Antik Dünyanın İlkler Şehri

Meter Steunene Kutsal Alanı

     Ana tanrıça Kibele Anadolu'da yeniden doğuşun bereketin tabiatın anası olarak kabul edilir. Frig döneminde kutsal olarak kabul edilen meter steunene ait kült yeri olan kaya içine oyulmuş mağara depremler neticesinde çökmüş durumdadır. Mağaranın üst kısmına Roma döneminde toprak ve bereket tanrıçası Kibele'nin kültüne girmek için ritüellerin düzenlendiği kan çukurları yapılmıştır. 22-27 mart tarihleri ana tanrıça Kibele'nin uyanış vaktidir. Kibele kültüne girmek isteyen kişiler bu tarihler arasında Kibele'nin rahibinden randevu alırlar. Randevu saati geldiğinde kişi yanına bir boğa alarak Meter Steunene alanına gelir. Daha sonra Kibele'nin rahipleri gelirler. Kişi kan çukurunun içine oturtulur başından aşağısı ahşapla kapatılır. Boğa üst kısımda kesilir ve kişi kan banyosu yaptırılır. Kan banyosu yapan kişi yeni doğmuş çocuk gibi tertemiz olup günahlarından kurtulduğuna inanılır ve günahsız olarak Kibele kültüne dâhil olur.


            resim140701