Antik Dünyanın İlkler Şehri

Roma Hamamları

     Aizanoi antik kentinde 2 tane roma hamamı bulunmuştur. Hamamlardan ilki tapınak ile stadyum - tiyatro kompleksinin ortasına yapılmış olup MS.2 yy. tarihlendirilmektedir. 1980'li yıllarda kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılan 1. Roma hamamında Pamukkale üniversitesi tarafından kazı çalışmalarına devam edilmektedir. Hamam oldukça büyük ölçekli bir plana sahip olup hamamın hemen yanında palastra yer alır. Frigidaryum ve caldarium gibi yıkanma odaları hamamın ortasında olup bunların yanına çok sayıda yan mekan inşa edilmiştir. Burada bir apsis içinde sağlık tanrıçası Higgia'nın heykeli bulunmuştur. Heykel Kütahya Hava Tugayındaki müzede sergilenmektedir.
     2. roma hamamı  1980-1984 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarıyla açığa çıkarılmıştır. MS 3 yy. tarihlendirilen
hamam yapısında en dikkat çekici özellik hamam ana mekanının tabanında bulunan kaliteli mozaiktir. Özellikle Satir ve
Menad betimlemeleri mozaik işçiliğinin ne kadar ileri seviyede olduğunun göstergesidir. Hamam yapısı   4.  yy'dan  itibaren
tekrar düzenlenerek kentin erken Hıristiyan cemaatinin piskoposluk merkezi olmuştur. 

resim512368