Antik Dünyanın İlkler Şehri

Zeus Tapınağı

 MS.1.yüzyılda İmparator Domitianus döneminde inşasına başlanılmış MS. 2. yy. İmparator Hadrianus döneminde inşası tamamlanmıştır. Anadolu'nun en iyi korunmuş tapınağı dünyada ise Zeus adına yapılan tapınakların en sağlam olarak günümüze kadar gelmiş olanıdır. Tapınağın en dikkat çekici özelliklerinden birisi sütunlarıdır, her biri 9.30 m. Boyunda yekpare sütunlardır. Tapınağın alt bölümünün ise mimari olarak dünyada tam bir benzeri yoktur. Kilitleme tonozlama metoduyla inşa edilen alt bölüm orijinalinde olduğu gibi günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Tanrılara sunulan hediye ve sunakların saklandığı depo, tapınağın kehanet odası, Anadolu'nun toprak ve bereket tanrıçası Kibele'nin kült yeri olarak kullanılmıştır. 1850 yıldır ayakta kalmayı başarmış tapınak inşa edildiği günden bu güne bölgede yaşayan insanların izlerini üzerinde barındırır.


          resim917777